Naši proizvodi širom sveta

Podružnice kompanije Chipita
Zajednička ulaganja
Proizvodi kompanije Chipita se proizvode u 14 postrojenja koja se nalaze u 11 različitih zemalja i dostupni su potrošačima
u ukupno 56 zemalja, direktno ili indirektno putem strateških partnerstаva.