Spin Span

Spin Span, ime poznato u Grčkoj više od 20 godina, to je brend  džema visokog kvaliteta koji je takođe dostupan u verziji „100% voće“ bez dodatog šećera.


www.spinspan.gr