Fineti Dips & Sticks

Dve varijante lešnik proizvoda za decu: hlebni štapići za umakanje ili mini  vafel štapići. Svako pakovanje sadrži i poklon za sakupljanje.

Pakovanje: 30g / 45g