Društveno odgovorna kompanija

Mi smo socijalno zainteresovana kompanija koja se drži principa i standarda. Brinemo o našim radnicima i o okruženju ali smo takođe posvećeni društvenom i ekonomskom razvoju regiona u kojima radimo.

  • Naš osnovni princip je poštovanje prema zaposlenima.Trudimo se da im pružimo bezbedno i zdravo radno okruženje u kojem mogu da rade produktivno.
  • Postupamo zakonito u svakoj zemlji u kojoj radimo, dosledno poštujući obaveze prema državi, našim radnicima, društvu, snabdevačima i prema svim zainteresovanim stranama u celini.
  • Mi nastojimo da sarađujemo sa firmama koje imaju iste standarde poslovne etike:
    jednake mogućnosti za zapošljavanje, poštovanje prema radnicima, bezbedno, nediskriminišuće radno okruženje, usklađenost sa zakonom, isključenje dečjeg rada, brigu za društvo i zaštitu životne okoline itd. 
  • Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom hrane, biramo samo najbolje sirovine i primenjujemo strogu kontrolu kroz proces proizvodnje i marketinga.
    Potpuno smo svesni naše obaveze prema potrošačima i posebno prema njihovoj deci, te nudimo bezbedne i zdrave proizvode koji su u skladu sa potrebama savremenog potrošača. 
  • Podržavamo neprofitne organizacije i fondacije kao i škole, sirotišta, muzeje i pozorišta. 
  • Širimo poslovne ideje kroz institucije koje podržavaju preduzetništvo mladih (SEN / JA Greece, Endeavor).