Ticari Yapı

PAZARLAR
Ticari yapımız Chipita’nın aktif bir varlık olduğu ülkelerin altı farklı pazarı oluşturur.