Chipita İştirakler
Ortaklıklar
Chipita ürünleri, 11 farklı ülkede bulunan 14 tesiste imal edilmektedir ve toplamda 56 ülkede doğrudan veya dolaylı
olarak stratejik ortaklıklar yoluyla tüketicilere pazarlanmaktadır.