Chipita İştirakler
Ortaklıklar
Chipita ürünleri, 10 farklı ülkede bulunan 16 tesiste üretilmektedir ve toplamda 56 ülkede doğrudan veya stratejik ortaklıklar yoluyla tüketicilere pazarlanmaktadır.