Değerlerimiz

Değerlerimiz, tüm kurumsal kararlarımızı ve aktivitelerimizi belirleyen işçilerimize, tüketicilerimize ve çevremize karşı hissettiğimiz sorumluluğumuz çerçevesinde yansıtılmaktadır.

  • Kalite
Müşterilerimize besin değeri yüksek ürünler sunabilmek adına yalnızca birinci sınıf hammadde kullanıyoruz. Saygın küresel kuruluşlar tarafından uluslararası sertifikalı sıkı kontrol sistemlerini uygulamaktayız.

  • Güven ve Dürüstlük
Tüketicilerle de gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki ortaklarımızla olduğu gibi karşılıklı güvene dayalı ilişkiler inşa etmeyi amaçlıyoruz. Etkileşimde olduğumuz yatırımcılarımıza, işletmecilerimize ve topluma karşı gösterdiğimiz bütünlük ve saygı, sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmamızda ve sürdürmemizde etkilidir.

  • İş ahlakı
Şirketin ilk olarak 40 yıl önce kurulmasından bu yana girişimcilerin nabzını yoklamaktayız ve her düzeyde şeffaflık, yeteneklere değer verme ve etik doğruluğu için çabalamaktayız.

  • Yenilikler ve sürekli gelişim
Firmamız kurulmuş ve yenilik ilkesine dayalı olarak devam etmektedir. Müşterilerimizin yeni diyetsel ihtiyaçlarına ve çağdaş yaşam tarzına uygun yenilikçi ürünler oluşturmaktayız. Araştırmalara ve teknolojiye yatırım yaparak ürün ve süreçlerin sürekli olarak gelişmesini sağlamaktayız.

  • Sosyal ve çevresel sorumluluk 
Sürdürülebilir kalkınmayı elde etmek isterken, genel olarak çevreye ve topluma karşı, ileriye dönük ve sorumlu olarak duyarlı tavrımızı daha iyi gösterebilmek için araştırmalardan ve teknolojiden faydalanmaktayız.

  • Yasal uygunluk
Firmamız çeşitli pazarlarda aktif bir varlık olduğu gibi uluslararası her ülkede yürürlükte olan mevzuata tam uyumun sağlanması için özellikle dikkat etmektedir.Her devlet yasalarına uymada ve ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmede, dürüstlük ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmede mesleki ahlak kurallarımıza bağlıyızdır.