Gizlilik Politikası

1. GİRİŞ

1.1 CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, kendine özgü CHIPITA GLOBAL S.A. (bundan böyle «Şirket» veya «biz» olarak anılacaktır) mahlası ve Metamorphosi Belediyesi, National Road οf Athens 12. km - Lamia, P.C.: 14452 numaralı ticari sicil kaydıyla kişisel verilerinizin gizliliğini koruma ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt eder.

1.2 Bu Gizlilik Politikası (Kullanım Koşullarımız, Çerezler Politikamız ve üzerinde atıfta bulunulan diğer belgeler ile birlikte) sizden topladığımız veya gezinti sırasında bize sunduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak tarafımızdan takip edilen ilkeleri belirler ve bireylerin kişisel verilerin işlenmesinden korunması ile ilgili yürürlükteki ulusal ve Avrupa yasalarına uygun olarak yürütülen bu web sitesini (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) kullanmak ile ilgili prensipleri belirler. Kişisel verileriniz ve verilerinize nasıl davranacağımızı ilgili yaklaşımımızı ve uygulamalarımızı anlamak için lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun.

1.3 Web sitemizde gezinerek, bu Gizlilik Politikası ve Çerezler Politikasını kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin bu Gizlilik Politikası ve Çerezler Politikası uyarınca toplanmasını, işlenmesini ve ifşa edilmesini kabul ettiğinizi kabul edersiniz.

1.4 Kişisel verilerinizin, bu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi işlenmesi, Web Sitemizi kullanarak bize verdiğiniz rızaya dayanmaktadır.

2. VERİ DENETLEYİCİSİ

2.1 CHIPITA GLOBAL SOCIETE ANONYME, kendine özgü CHIPITA GLOBAL S.A.. (bundan böyle «Şirket» veya «biz» olarak anılacaktır) mahlası ve Metamorphosi Belediyesi, National Road οf Athens 12. km - Lamia, P.C.: 14452 numaralı ticari sicil kaydıyla geçerli veri koruma mevzuatı anlamında Veri Denetleyicisidir.

3. CBİLGİ TOPLAMA

3.1 Web sitemizi kullandığınızda sizinle ilgili kişisel bilgileri topluyoruz. Topladığımız bilgiler üç kategoriye ayrılır: (a) bize sağladığınız bilgiler; (b) otomatik yöntemlerle topladığımız bilgiler ve (c) diğer kaynaklardan topladığımız bilgiler.

3.2 Bize sağladığınız bilgileri otomatik yöntemlerle toplanan bilgilerle ve diğer kaynaklardan aldığımız bilgilerle birleştirebiliriz.

3.3 Aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:
  • Web Sitemize erişmek veya Web Sitesinin hizmetlerini Kullanım Şartlarına uygun olarak kullanmak için kullanılan kullanıcı adınız veya şifreniz (veya sizi tanımlayan herhangi bir şey) gibi hesap bilgileri.
  • Beğendiğiniz hizmetler veya bizi ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz veya Web sitemizi ne sıklıkta kullandığınız da dahil olmak üzere profil bilgileri.
  • İnternet Protokolü adresiniz (IP adresi) gibi Web Sitemizi kullandığınızda cihazınızdan bilgi toplamak için otomatik teknolojiler.
  • Yönlendirme sitesi (sizi Web Sitemize yönlendiren web sitesi).
  • Sosyal medyada bize veya hakkımızda gönderilen mesajlar ve
  • Web Sitemizi kullanma şekliniz, Web Sitemizin hangi bölümlerini ziyaret etmeyi tercih ettiğiniz gibi eylemler.
Mobil cihazların ve tarayıcıların çoğu, cihazınızın veya tarayıcınızın ayarlarını kullanarak bu bilgilerin toplanması için bize verdiğiniz izni iptal etmenize olanak tanır. Tam konumunuz hakkında bilgi toplamayı nasıl önleyebileceğinizle ilgili sorularınız varsa, mobil cihazınızın teknik destek sağlayıcısına, cihaz üreticinize veya yazılım sağlayıcınıza veya tarayıcı sağlayıcınıza başvurmanızı öneririz. Bazı hizmetler konum bilgileriniz olmadan düzgün çalışmayabilir. Topladığımız konumunuzu belirleyen bilgileri silmek isterseniz, lütfen aşağıda listelenen adresimizden veya e-posta adresimizden bize ulaşın. Hakkınızdaki bazı bilgileri yasalara uygun şekilde tutmak zorunda kalabiliriz.

3.4 Sizin hakkınızda, diğer şirket veya kuruluşların bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer kaynaklardan bilgi toplayabiliriz. Ayrıca halka açık olan bilgileri de toplayabiliriz. Örneğin, bizimle sosyal medyada etkileşim kurduğunuzda sizinle ilgili bilgi toplayabiliriz.

4. TOPLADIĞIMIZ BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ

4.1 Topladığımız bilgileri aşağıdakileri yapmak için kullanırız:
  • Web Sitesinde gezinmek ve kullanmak,
  • Web sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmek,
  • Yeni ürünlerin ve pazarlama hizmetlerinin geliştirilmesi ve reklam faaliyetlerimiz dahil olmak üzere ticari faaliyetlerimizi yönetmek,
  • Ürünlerimizin, tekliflerimizin, promosyonlarımızın ve Web Sitemizin kalitesini korumak ve geliştirmek.

5. BİLGİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

5.1 Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa etmiyoruz; ancak bilgilerinizi promosyonlar ve yarışmalar düzenleme ile yürütme hizmetleri, web sitesi destek hizmetleri ve diğer BT hizmetleri gibi bize hizmet sağlayan tedarikçilerle paylaşabiliriz. Bu üçüncü tarafların bizim adımıza hizmet sağlanması dışında bu bilgileri kullanmasını veya ifşa etmesini yasaklıyoruz.

5.2 Stratejik veya diğer ticari nedenlerle, işimizin tamamını veya bir kısmını satmaya veya devretmeye karar verebiliriz. Bu satış veya devrin bir parçası olarak, topladığımız bilgileri satış veya devir işlemine katılan herkese aktarabiliriz.

5.3 Sizi doğrudan tanımlamayan bilgileri paylaşabiliriz. Örneğin, Web Sitemizi kullanımınızla ilgili anonim, toplu istatistikler paylaşabiliriz.

5.4 İstisnai durumlarda, Şirketimiz kişisel bilgilerinizi ancak bunu yapmak için yasal bir zorunluluk varsa veya bir adli veya diğer yetkili makamın kararı/emri ile yükümlü olduğu takdirde üçüncü taraflara ifşa edebilir.

6. KİŞİSEL VERİNİZİ NEREDE SAKLIYORUZ

6.1 Kullanıcılardan topladığımız kişisel bilgiler, Avrupa Birliği (AB) içindeki güvenli sunucularda saklanır ve Şirket onları korumak için tüm makul önlemleri alır.

6.2 Kişisel verilerinizi AB içindeki ve dışındaki diğer Chipita Group şirketlerine, örneğin ikamet ettiğiniz ülkeyle aynı kişisel veri koruması için aynı önlemleri sunmayan ülkelere ifşa edebiliriz. Bizim adımıza hizmet ve ürünlerin sağlanması için üçüncü taraflara/ortaklara güveniriz (Web sitesi desteği gibi) ve kişisel verilerinizi bu üçüncü taraflara (örneğin, program/yazılım şirketlerine, web sitesi destek şirketlerine vb.) İfşa edebiliriz. Genel olarak, servis sağlayıcılarımız sözleşmeye bağlı olarak kişisel verilerinizi korumakla yükümlüdür ve hiçbir şekilde kişisel verilerinizi kullanamaz veya aktaramazlar. Bu üçüncü tarafların bizim adımıza hizmet sağlanması dışında bu bilgileri kullanmasına veya açıklamasına izin vermeyeceğiz.

6.3 Kişisel verilerinizin hangi ülkeye aktarıldığına bakılmaksızın, kişisel verilerinizi yalnızca 'bilinmesi gerekir' temelinde ve her zaman uygun koruma önlemleri (AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi) altında paylaşacağız.

7.  PERSONEL VERİ GÜVENLİĞİ

7.1 Kişisel bilgilerinizin güncel tutulmasını sağlamak için tüm makul önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Teknik, idari ve diğer prosedürlerimiz, kişisel bilgilerinizi kazara, yasa dışı veya yetkisiz kayıp, erişim, ifşa, kullanım, değişiklik veya imhaya karşı korumak için tasarlanmıştır. Bilgisayar sistemlerimizin korunması için mümkün olan her türlü çabayı gösterirken, internet veya başka bir kamu ağı üzerinden hiçbir web sitesi, bilgisayar sistemi veya veri iletimi tamamen güvenli olamaz.

8. KİŞİSEL VERİ TUTMA SÜRESİ

8.1 Kişisel bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasında (yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe) belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre boyunca saklarız.

9. HAKLARINIZ

9.1 Yürürlükteki mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin işleme tabi tutulup tutulmayacağı ve bu tür işlemler hakkında, özellikle de devam eden işlemler hakkında, üçüncü bir ülkeye veya uluslararası kuruluşa aktarımların yapıldığı uygun güvenceler hakkında daha fazla bilgi alıp almayacağı hususunda bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, hakkınızdaki yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Hatta, geçerli mevzuat kapsamındaki gereklilikler yerine getirildiği sürece, silme, işleme kısıtlama hakkı, veri taşınabilirliği hakkı ve işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz. Son olarak, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğuna inanıyorsanız, yetkili Veri Koruma Kurumu'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

9.2 Ayrıca, rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz, ancak rızanızın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

9.3 Şirket tarafından toplanan kişisel verilerinizin bir kopyasını gdpr@chipita.com adresinden bizimle iletişime geçerek talep etme hakkına sahipsiniz.

10. DİĞER WEB SİTELERİNE VE SOSYAL MEDYAYA BAĞLANTILAR

10.1 Web Sitesi, taraflarca bizim tarafımızdan yönetilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinden herhangi birinin bağlantısını izlerseniz, web sitesinin gizlilik politikasını, kullanım şartlarını ve diğer politikalarını okumalısınız. Üçüncü tarafların politikalarından ve uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu kuruluşlar, kendilerine verdiğiniz bilgileri gizlilik politikalarına, kullanım şartlarına ve diğer politikalarına uygun olarak kullanırlar.

10.2 Web sitemizde Facebook “Beğen” butonları gibi diğer uygulamaların, araçların, widget'ların ve eklentilerin sağlayıcıları da bu özellikleri nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için otomatik yöntemler kullanabilir. Bu kuruluşlar bilgilerinizi kendi politikalarına uygun olarak kullanabilir ve bu politikalardan biz sorumlu değiliz.

11. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİKLERY

11.1 Bu Gizlilik Politikası, Politikanın başında belirtilen tarihten itibaren geçerlidir. Bu Gizlilik Politikasını kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz. Değişiklik olması durumunda, düzeltilmiş sürümü buraya göndeririz ve Politikanın üst kısmındaki "son güncelleme tarihini" (değişikliğin etki tarihi) değiştiririz. Gizlilik Politikasının en son sürümüyle ilgili güncel olmak için bu Politikayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz ve Web Sitesini kullanmaya devam ederseniz Politikada yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiş sayılırsınız.

12. İLETİŞİM

Şirketimizin Gizlilik Politikasını okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya veri konusu olarak sahip olduğunuz haklardan birini kullanmak istiyorsanız, Şirketle gdpr@chipita.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.