Kurumsal Yönetim

Açık işletme esaslarının uygulanması ve şirket ve iştirakleri bünyesindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin kurulması için ayrıca bir dikkat göstermekteyiz. Sürekli aşağıdaki değerleri sağlamak için çalışmaktayız:

  • Şeffaf yönetim ve idari kontrol sistemleri
  • Güvenilir ve rasyonel kurumsal mali yönetimi
  • Kurumsal sosyal sorumluluk

Yönetim Kurulumuzun etkin organizasyon ve faaliyetleri, İç Denetim Komitesi, Faydalar Komitesi, Vekalet Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sorumluluk ve Şirketin Üst Yönetim Komitesi, mesuliyet, karşılıklı güven ve uyumun olduğu bir ortamda yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmada bir aracı rolü üstlenmektedir.
 
Biz mevcut mevzuatı uygulamaktayız ve Helenik Şirketler Federasyonu’nun (SEV) bir üyesi olarak, kendi internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim Kanununa uymaktayız:

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=en