Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

Çevreye karşı sorumlu bir yaklaşımın uygulanması ve sürdürülebilir çevre politikasının uygulanması, topluma karşı görevimizi teşkil eder ve kurumsal tutumumuzun en önemli göstergesidir.

İleriye dönük bir şirket olarak, bizi şu alanlarda destekleyen araştırmalardan ve teknolojiden faydalanmaktayız:
  • Bize çevre bilinci ve saygı ile hareket sağlayacak koşulları oluşturma.
  • Minimum çevresel etki yaratmak amacıyla üretim sürecinde doğal kaynakların rasyonel yönetimi üzerinde durmada.
  • Su ve enerji kaynaklarının yanı sıra, katı, sıvı ve gaz atıkların israfının optimum yönetiminin başarılmasında.

Son olarak, iş aktivitelerimizin tüm aşamalarında geri dönüşümü tercih ederek, ürettiğimiz paketlerin alternatif yönetimi için devlet onaylı toplu sistemin içerisinde yer almaktayız.