Sosyal Sorumlu Şirket

İlke ve standartları ile sosyal anlamda duyarlı bir şirketiz. İşgücümüz ve çevremize gösterdiğimiz özenin yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması konusunda da kararlıyız. 

  • Çalışanlarımız için saygı temel bir ilkedir. Çalışanlarımıza, daha verimli çalışabilecekleri, güvenilir ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaya özen gösteriyoruz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürekli olarak devlete, işgücümüze, topluma, tedarikçilerimize ve genel olarak paydaşlarımıza karşı yükümlülüklerimizi saygıyla yerine getirerek, yasal olarak hareket ediyoruz.
  • Aynı iş etiğine sahip şirketlerle işbirliği içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu etikler: eşit iş olanakları, işgücüne saygı, güvenli, ayrımcı olmayan çalışma ortamı, hukuka uygunluk, çocuk işçiliğinin önlenmesi, toplum için endişelenme ve çevrenin korunması vs.
  • Bir gıda üretim şirketi olarak, biz sadece iyi hammaddeleri seçmekte ve üretim ve pazarlama süreci boyunca sıkı kalite kontrolleri uygulamaktayız. Biz çağdaş tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak için, güvenli, sağlıklı ürünler üreterek özellikle tüketicilerimize ve çocuklarına karşı olan yükümlülüğümüzün tamamen farkındayız.  
  • Biz kar amacı gütmeyen kuruluşları ve vakıfları bunların yanı sıra da okulları, yetimhaneleri, müzeleri ve tiyatroları desteklemekteyiz.
  • Biz genç girişimciliği destekleyen kurumlar aracılığıyla iş fikirlerinin artmasını desteklemekteyiz. (SEN / JA Yunanistan, Endeavor).