Наші цінності

Наші цінності відображені у відповідальності, яку ми відчуваємо по відношенню до наших співробітників, споживачів і навколишнього середовища, які і визначають кожне наше корпоративне рішення і діяльність. 

  • Якість
Ми використовуємо лише найкращу сировину для того, щоб надати нашим споживачам продукцію з високою поживною цінністю. Ми дотримуємось суворих систем контролю, сертифікованих на міжнародному рівні авторитетними міжнародними організаціями.

  • Довіра і чесність
Ми прагнемо будувати стосунки на взаємній довірі з нашими споживачами та партнерами, як всередині компанії, так і за її межами. Єдність та повага до наших інвесторів, операторів і товариств, з якими ми взаємодіємо, відіграють важливу роль у створенні і підтримці солідних і тривалих відносин. 

  • Ділова етика
Оскільки компанію засновано 40 років тому, ми дотримуємось стабільного підприємництва, прагнучи прозорості, меритократії та етичної коректності на всіх рівнях.

  • Інновації та постійне вдосконалення
Наша компанія заснована і продовжує розвиватись на принципі інновацій. Ми створюємо інноваційну продукцію з урахуванням нових дієтичних потреб і сучасного способу життя наших споживачів. Ми забезпечуємо постійне вдосконалення нашої продукції і процесів шляхом інвестування в дослідження і технології.

  • Соціальна та екологічна відповідальність
У прагненні досягти стійкого розвитку, ми використовуємо дослідження і технології для підтримки нашого новаторського та відповідально-чуйного ставлення до навколишнього середовища та суспільства в цілому.

  • Дотримання законів
Оскільки наша компанія займає активну позицію на різних міжнародних ринках, ми приділяємо особливу увагу забезпеченню абсолютного дотримання чинного законодавства у кожній країні. Згідно нашого кодексу етики, ми зобов`язані діяти чесно і з почуттям соціальної відповідальності, дотримуватись закону кожної держави і виконувати всі податкові зобов'язання.