Довкілля та стабільний розвиток

Реалізація екологічно відповідального підходу та раціональної екологічно свідомої політики - це наш обов'язок перед суспільством,а також ключовий аспект нашої корпоративної поведінки.

Будучи прогресивною компанією, ми спираємося на дослідження і технології, які сприяють:
  • Створенню умов, що дозволяють нам діяти з обізнаністю у питаннях навколишнього середовища та повагою до нього.
  • Зосередженню уваги на раціональному використанні природних ресурсів у процесі виробництва з метою створення мінімального впливу на навколишнє середовище.
  • Прагненню досягти оптимального управління водними та енергетичними ресурсами, а також твердими, рідкими і газоподібними відходами.

І нарешті, ми беремо участь у державній затвердженій колективній системі альтернативного управління процесом упаковування, для упаковки яку ми виробляємо та перероблюємо на всіх рівнях нашої діяльності.